Formació bonificada per escoles

Imprimeix

Renòwatt ofereix cursos de 8 hores de durada (4 sessions de 2 hores) dirigit als treballadors de l'escola (professors, personal de manteniment, directors...) amb la finalitat de :

Aquest curs està bonificat en un 100% per “La Fundación Estatal para la formación en el empleo”. Renòwatt s’ha acreditat com a entitat organitzadora per a gestionar la bonificació de la Fundació Estatal a la Formació Continua.