Inici

Què inclou el servei?

  • Incorporació de noves tecnologies de control i gestió.
  • Anàlisi del comportament energètic general de l'edifici, equips i tecnologies existents.
  • Determinació de la configuració i programació horària òptima del funcionament dels equips.
  • Millora de la contractació energètica.
  • Manual de conducció d'utilització òptima de les instal·lacions.
  • Cursos per a la conscicenció energètica dels agents implicats.
  • Implicació de l'organització en la formació energètica.
  • L' accés a l'eina de gestió energètica online.
  • Mecanismes de seguiment i supervisió dels estalvis.

Imatge_gestio_que_inclou_3